Welkom / Bienvenue

Merci de consulter notre site de l’Athénée Royal Paul Delvaux, section immersion. En consultant ce site régulièrement, vous resterez informés de la vie de votre enfant à l’école. Votre enfant est au centre de notre attention et de notre intérêt. Tout au long de son parcours scolaire, des projets sont créés et développés conjointement avec les élèves du cycle francophone. Tout est mis en œuvre pour que votre enfant atteigne le meilleur niveau en français et en néerlandais.

Nous sommes une école d’immersion précoce. L’Athénée Royal Paul Delvaux a démarré l’enseignement en immersion en 2005-2006. C’est un projet conjoint de la Ville d’Ottignies et de l’Athénée Royal Paul Delvaux. L’immersion est assurée par la ville d’Ottignies à partir de la 3ème année maternelle jusqu’à la fin de la 2ème année primaire. A partir de la 3ème année primaire l’Athénée Royal Paul Delvaux assure l’immersion jusqu’à la fin des humanités.

A la fin de ce cycle, les élèves sont invités à participer au test CNaVT, Certificaat Nederlands als Vreemde Taal organisé par la KU-Leuven et la Nederlandse Taalunie, qui leur permettra, en cas de réussite, de poursuivre leurs études supérieures dans un grand nombre de Hautes Écoles et Universités en Flandre et aux Pays-Bas.

Nous nous réjouissons d’accueillir votre enfant et de vous rencontrer lors d’une de nos manifestations.


Welkom op de website van de immersierichting van het Koninklijk Atheneum Paul Delvaux van Ottignies. Als u regelmatig deze website bezoekt, zal u op de hoogte blijven van het schoolleven van uw kind. De opvoeding van uw kind staat voor ons centraal en elk schooljaar organiseren wij projecten samen met de ‘Franstalige’ leerlingen. De school doet het nodige om uw kind naar een zo hoog mogelijk niveau te leiden en dit zowel in het Nederlands als in het Frans.

Het Koninklijk Atheneum Paul Delvaux is sinds 2005-2006 met het immersieonderwijs gestart. Het is nog steeds een gezamelijk project van de stad Ottignies en het ARO. Vanaf de 3de kleuterklas wordt het immersieonderwijs door de stad Ottignies georganiseerd en dit tot en met het 2de leerjaar (lager onderwijs). Vanaf het 3de leerjaar zorgt het ARO voor het immersieonderwijs en dit tot en met het 6de middelbaar.

Op het einde van deze cyclus hebben de leerlingen de mogelijkheid om deel te nemen aan een extern examen (CNaVT, Certificaat Nederlands als Vreemde Taal) dat georganiseerd wordt door de KU Leuven en de Nederlandse Taalunie. Moesten zij dit diploma behalen dan hebben ze het recht en de mogelijkheid om hun studies in het Nederlands verder te zetten aan verschillende Vlaamse en Nederlandse Hoge Scholen en Universiteiten.

Wij zien ernaar uit om uw kind te begeleiden en u te ontmoeten tijdens onze verschillende activiteiten.

Immersieteam 2015-2016

Advertenties